Een gesprek begint…

Peerke, Rian, Pepijn, Jacqueline en Renée. Met die vijf theatermakers dook ik in februari in het thema De gedroomde stad. We wilden gedurende een maand inspiratie vinden in de stad en bij elkaar. Op woensdag 1 februari zagen sommigen van ons elkaar voor het eerst. Sindsdien hebben we samen gekookt, samen gegeten, inspiratie gedeeld. We hebben de kou getrotseerd en eetbare planten gezocht én gevonden bij de Burcht, gesproken over het spreken, voorstellingen bezocht. We hebben gespeeld dat we samen in een hofje woonden, we hebben gedebatteerd met de stad en door Leiden Zuidwest gefietst.

En we praten, praten, praten. Leggen ideeën en inspiraties aan elkaar voor. Pril, zoekend, twijfelend, maar toch ook steeds de spijker op z’n kop. Hoe kunnen we spreken over de gedroomde stad als we ons – na Brexit en Trump – ook moeten verhouden tot een polarisatie in de samenleving? Hoe kunnen we empathisch luisteren naar de mensen die zich niet gehoord voelen, zonder onze eigen stem te verliezen? Zal er in de gedroomde stad nog steeds ruimte zijn voor kwetsbaarheid en het koesteren van het kleine? Zullen we in de gedroomde stad beter met elkaar in gesprek kunnen gaan over de onderlinge verschillen? Wie waagt de sprong over de empathiemuur en waar vinden we de heterotopische plaatsen van Leiden? Kunnen we vanuit het idee van een geëmancipeerd museum (naar Steven ten Thije) werken aan een geëmancipeerde wijk, waarbij we via verbeelding en speelsheid mensen zich meer onderdeel kunnen laten voelen van hun eigen omgeving. Hun eigen én gedeelde publieke sfeer. Hun eigen gedroomde stad.

Op de laatste dag, vrijdag 24 februari, zijn we al echt een clubje. Alsof we de afgelopen maand een heel lang personeelsuitje hebben gehad, waarbij we elkaar beter hebben leren kennen. Misschien is dat wel het allergrootste cadeau van die maand: ons onderlinge gesprek. En dan te bedenken dat we nog maar net beginnen.

***

Met veel veel dank aan Daan van Building Conversations, Ton van Diaconaal centrum De Bakkerij, Folly van het straatpastoraat, Sophie van Pluk de Stad Leiden, Marije van Whiteboxing, Chai van Triodos Bank, Sander en Samuel van ThuismakersCollectief.