Een utopische meent in Leiden?

De utopische meent. De utopische meent. De term blijft nogal hangen, merk ik. De utopische meent van Hans Achterhuis kwam in het vorige blog al even voorbij, in een flits, maar verdient meer aandacht. Dat juist Achterhuis met de utopische meent op de proppen komt is opmerkelijk. Hij heeft zich immers lange tijd juist tegen utopieën verzet, vanwege het totalitaire gevaar dat er in schuilt gaat. Maar in zijn recente publicatie Koning van Utopia verdiept hij zich opnieuw in het utopisch denken en komt tot nieuwe inzichten.

Terugeisen van de meent
Die nieuwe inzichten cirkelen rondom het begrip ‘de meent’. En dat begint als bij Thomas More en ‘the enclosure of the commons’. De commons, waarvan het landvolk voor zijn levensonderhoud afhankelijk was, werden in de tijd van More door de adellijke grootgrondbezitters omheind en afgesloten om er schapen op te houden, om vervolgens goed geld te verdienen met de wol. Stukken grond die voorheen van iedereen waren, werden nu als het ware onteigend. Met alle ellende en armoede van dien. Volgens Achterhuis worden ook nu, in de tijd van de utopie van de vrije markt, ‘veel publieke en gemeenschappelijke goederen en activiteiten geprivatiseerd en naar de markt gebracht’. Onteigend dus.

Achterhuis refereert aan ‘the recovery of the commons’ van Lieven De Cauter, die daarmee verwijst naar een tegenbeweging waarin mensen het gemeengoed terug eisen. Ook citeert hij Maarten Hajer en diens aan Foucault ontleende begrip ‘heterotopia’: “In steden zouden publieke ruimtes kunnen worden ontworpen die burgers uitnodigen om er gemeenschappelijk vorm aan te geven. ‘Een veelheid van mensen, levensstijlen en activiteiten kan deze ruimtes een bijzondere kwaliteit geven’.”

En zo komt Achterhuis op het begrip ‘utopische meent’. Utopisch, want het is gericht op een betere toekomst, maar dan niet in de totalitaire zin van het woord. Met waarden en idealen die voortkomen uit traditie in plaats van radicale breuk met het verleden. De meent verwijst naar een gemeenschappelijk gebruik van grond, weiden en bossen, maar ook naar de afspraken over dat gebruik. “Deels gaat het hier om een herovering en verdediging van traditionele ruimtes en activiteiten, deels ook om de verovering van nieuwe vormen van gemeenschap. Vooral voor dat laatste is de utopische inspiratie onmisbaar. Laten  we hier niet alleen vasthouden aan belangrijke waarden uit de traditie, maar ons ook richten op de toekomstige vernieuwing daarvan. We zijn gebaat bij de uitvinding van nieuwe vormen van oude activiteiten. De utopische meent is de aangewezen plek om de wereld een beetje beter te maken – met oog voor traditie, op lokaal niveau – en daarmee tegenwicht te bieden aan de alomtegenwoordige utopie van de vrije markt.”

Wat bij blijft
Na het lezen van Koning van Utopia blijft bij mij onder andere hangen hoe vaak hij het woord ‘traditie’ gebruikt als hij het heeft over het utopisch denken van nu. Alsof hij pleit voor het verleden als basis van de toekomst. Als we in Leiden zouden zoeken naar een utopische meent, waar zouden we die dan vinden? Of maken? En op welk verleden of op welke traditie bouwen we die dan?