PS|theater

Momenteel ben ik als dramaturg vast verbonden aan PS|theater, het stadsgezelschap van Leiden. Onder artistieke leiding van Pepijn Smit, maken wij voorstellingen over hoe we nu in de stad samenleven. Aan de voorstellingen gaat altijd een sociaal-artistieke dialoog vooraf. In de live ontmoeting die theater is, laten we de bezoekers kennismaken met elkaars verhaal en met de stad. Nieuwsgierig? Bekijk hier het videoportret van PS|theater van documentairemaker Marit Geluk (duur 8 minuten)

Waar staat die stedelijke gemeenschap nu? En waar gaat die gemeenschap heen? PS|theater is nieuwsgierig naar de ontwikkeling van verbondenheid en gemeenschap in de stad richting 2020. Wat betekenen de maatschappelijke ontwikkelingen, die nu vooral angst en onzekerheid oproepen, voor waarden als solidariteit en gemeenschap? Hoe verhouden individu en collectief zich tot de (verbindende) identiteit van een stad?

De Atlas van Leiden

Van 2012 tot 2016 werkte PS|theater aan de Atlas van Leiden. Onder deze noemer verzamelden we de verhalen, het narratief erfgoed, van Leiden aan de hand van vier themajaren: het Verdriet van Leiden, de Hoop van Leiden, het Geloof van Leiden en het Vergeten van Leiden. De Atlas van Leiden resulteerde in drie kleinezaalproducties, drie muziektheaterroutes door wijken en drie grootschalige producties op locatie. Deze producties gingen over het verlies van gemeenschapszin, over toekomstdromen van de nieuwe generatie en over het praktisch idealisme van dertigers. Steeds ging een sociaal-artistieke dialoog aan de producties vooraf.

Nieuwe blik op de stad

De persoonlijke verhalen die wij verzamelen, worden opgenomen in het grotere verhaal over samenleven in de stad. Dit vertalen wij naar verhalend, beeldend en muzikaal theater, waarin de mens (het individu) versus de stad (het collectief) centraal staat. Wij tonen de mens in een stedelijke omgeving, met al zijn schoonheid, rariteiten en onhebbelijkheden. Leiden is voor ons onderzoeksgebied, werkterrein en podium. Door kleine verhalen naast grote verhalen te plaatsen en verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden, ontstaat er een nieuw verhaal van en een nieuwe blik op en een nieuwe verbondenheid met de stad.

En door…

De komende jaren bouwt en ontwikkelt PS|theater voort. Dat doen we met de nieuwe thema’s De gedroomde stad, De vergeten stad, De wereldse stad en De dorpse stad. Dat doen we met nieuwe makers, zoals Peerke Malschaert, Jacqueline Boot, Renée van Marissing en Rian Gerritsen. Dat doen we in nieuwe wijken en locaties, zoals Meerburg, Parkeergarage Lammermarkt en Leiden Zuidwest. Zo duiken we steeds dieper in de vraag ‘hoe leven we samen in de stad’. Je kunt mijn zoektocht als dramaturg bij PS|theater onder andere volgen via mijn blogs over PS|theater.