Tag Archives: de gedroomde stad

Een gesprek begint…

Peerke, Rian, Pepijn, Jacqueline en Renée. Met die vijf theatermakers dook ik in februari in het thema De gedroomde stad. We wilden gedurende een maand inspiratie vinden in de stad en bij elkaar. Op woensdag 1 februari zagen sommigen van ons elkaar voor het eerst. Sindsdien hebben we samen gekookt, samen gegeten, inspiratie gedeeld. We hebben de kou getrotseerd en eetbare planten gezocht én gevonden bij de Burcht, gesproken over het spreken, voorstellingen bezocht. We hebben gespeeld dat we samen in een hofje woonden, we hebben gedebatteerd met de stad en door Leiden Zuidwest gefietst.

En we praten, praten, praten. Leggen ideeën en inspiraties aan elkaar voor. Pril, zoekend, twijfelend, maar toch ook steeds de spijker op z’n kop. Hoe kunnen we spreken over de gedroomde stad als we ons – na Brexit en Trump – ook moeten verhouden tot een polarisatie in de samenleving? Hoe kunnen we empathisch luisteren naar de mensen die zich niet gehoord voelen, zonder onze eigen stem te verliezen? Zal er in de gedroomde stad nog steeds ruimte zijn voor kwetsbaarheid en het koesteren van het kleine? Zullen we in de gedroomde stad beter met elkaar in gesprek kunnen gaan over de onderlinge verschillen? Wie waagt de sprong over de empathiemuur en waar vinden we de heterotopische plaatsen van Leiden? Kunnen we vanuit het idee van een geëmancipeerd museum (naar Steven ten Thije) werken aan een geëmancipeerde wijk, waarbij we via verbeelding en speelsheid mensen zich meer onderdeel kunnen laten voelen van hun eigen omgeving. Hun eigen én gedeelde publieke sfeer. Hun eigen gedroomde stad.

Op de laatste dag, vrijdag 24 februari, zijn we al echt een clubje. Alsof we de afgelopen maand een heel lang personeelsuitje hebben gehad, waarbij we elkaar beter hebben leren kennen. Misschien is dat wel het allergrootste cadeau van die maand: ons onderlinge gesprek. En dan te bedenken dat we nog maar net beginnen.

***

Met veel veel dank aan Daan van Building Conversations, Ton van Diaconaal centrum De Bakkerij, Folly van het straatpastoraat, Sophie van Pluk de Stad Leiden, Marije van Whiteboxing, Chai van Triodos Bank, Sander en Samuel van ThuismakersCollectief.

Een utopische meent in Leiden?

De utopische meent. De utopische meent. De term blijft nogal hangen, merk ik. De utopische meent van Hans Achterhuis kwam in het vorige blog al even voorbij, in een flits, maar verdient meer aandacht. Dat juist Achterhuis met de utopische meent op de proppen komt is opmerkelijk. Hij heeft zich immers lange tijd juist tegen utopieën verzet, vanwege het totalitaire gevaar dat er in schuilt gaat. Maar in zijn recente publicatie Koning van Utopia verdiept hij zich opnieuw in het utopisch denken en komt tot nieuwe inzichten.

Terugeisen van de meent
Die nieuwe inzichten cirkelen rondom het begrip ‘de meent’. En dat begint als bij Thomas More en ‘the enclosure of the commons’. De commons, waarvan het landvolk voor zijn levensonderhoud afhankelijk was, werden in de tijd van More door de adellijke grootgrondbezitters omheind en afgesloten om er schapen op te houden, om vervolgens goed geld te verdienen met de wol. Stukken grond die voorheen van iedereen waren, werden nu als het ware onteigend. Met alle ellende en armoede van dien. Volgens Achterhuis worden ook nu, in de tijd van de utopie van de vrije markt, ‘veel publieke en gemeenschappelijke goederen en activiteiten geprivatiseerd en naar de markt gebracht’. Onteigend dus.

Achterhuis refereert aan ‘the recovery of the commons’ van Lieven De Cauter, die daarmee verwijst naar een tegenbeweging waarin mensen het gemeengoed terug eisen. Ook citeert hij Maarten Hajer en diens aan Foucault ontleende begrip ‘heterotopia’: “In steden zouden publieke ruimtes kunnen worden ontworpen die burgers uitnodigen om er gemeenschappelijk vorm aan te geven. ‘Een veelheid van mensen, levensstijlen en activiteiten kan deze ruimtes een bijzondere kwaliteit geven’.”

En zo komt Achterhuis op het begrip ‘utopische meent’. Utopisch, want het is gericht op een betere toekomst, maar dan niet in de totalitaire zin van het woord. Met waarden en idealen die voortkomen uit traditie in plaats van radicale breuk met het verleden. De meent verwijst naar een gemeenschappelijk gebruik van grond, weiden en bossen, maar ook naar de afspraken over dat gebruik. “Deels gaat het hier om een herovering en verdediging van traditionele ruimtes en activiteiten, deels ook om de verovering van nieuwe vormen van gemeenschap. Vooral voor dat laatste is de utopische inspiratie onmisbaar. Laten  we hier niet alleen vasthouden aan belangrijke waarden uit de traditie, maar ons ook richten op de toekomstige vernieuwing daarvan. We zijn gebaat bij de uitvinding van nieuwe vormen van oude activiteiten. De utopische meent is de aangewezen plek om de wereld een beetje beter te maken – met oog voor traditie, op lokaal niveau – en daarmee tegenwicht te bieden aan de alomtegenwoordige utopie van de vrije markt.”

Wat bij blijft
Na het lezen van Koning van Utopia blijft bij mij onder andere hangen hoe vaak hij het woord ‘traditie’ gebruikt als hij het heeft over het utopisch denken van nu. Alsof hij pleit voor het verleden als basis van de toekomst. Als we in Leiden zouden zoeken naar een utopische meent, waar zouden we die dan vinden? Of maken? En op welk verleden of op welke traditie bouwen we die dan?

 

Meer of minder utopie?

Wie zich ook maar op een of andere manier bezighoudt met utopie, kan niet om Utopia van Thomas More heen. Zeker niet het afgelopen jaar, waarin (naar aanleiding van het 500-jarig jubileum van de publicatie) zoveel over Utopia is geschreven. Bijvoorbeeld door filosoof Hans Achterhuis in zijn net verschenen Koning van Utopia en door Merijn Oudenampsen in de Groene Amsterdammer. Twee inspirerende publicaties die beide tot één slotsom lijken te komen: we willen meer utopie. Continue reading Meer of minder utopie?

De gedroomde stad van Constant Nieuwenhuys

Ik stuitte er eigenlijk bij toeval op. Zoals dat tegenwoordig gaat, begint bijna ieder nieuw project wel met het intikken van wat zoektermen in Google en grasduinen door internet. Dus daar ging ik: ‘gedroomde stad’. En daar kwam ‘ie naar boven: New Babylon van de kunstenaar Constant Nieuwenhuys (1920-2005). Een utopisch project van twintig jaar waarin hij met maquettes, schilderijen, tekeningen, manifesten en ‘ervaringsruimten’ vorm gaf aan zijn gedroomde stad. En laat er nou net in het Gemeentemuseum in Den Haag een tentoonstelling over New Babylon zijn… Continue reading De gedroomde stad van Constant Nieuwenhuys