Tag Archives: mimejury

Nominatietekst mimejury: The Automated Sniper

In The Automated Sniper verweeft Julian Hetzel geweld, spel en kunst tot een slimme, gelaagde performance die de kijker onvermijdelijk meevoert in een steeds verontrustender interactie. In verstilde scenes bouwen performers Bas van Rijnsoever en Claudio Ritfeld kunstzinnige objecten, bestaande uit allerlei voorwerpen die zich in een kwetsbare balans ternauwernood staande houden. In eerste instantie lijkt de performance een humoristisch commentaar te geven op een kunstpraktijk die in de veiligheid van een witte, klinische galerie losgezongen lijkt van een gewelddadige buitenwereld.

De stem van Ana Wild trekt vervolgens het publiek mee in spel waarbij een aantal toeschouwers met een paintball-installatie de kunstobjecten neerknalt. Na iedere ronde vertalen Van Rijnsoever en Ritfeld het slagveld opnieuw in kunstwerken, als verstilde reactie op de zich opdringende buitenwereld. Met hun minutieuze precisie en geconcentreerde aandacht weten de drie performers de spanning knap vast te houden. In The Automated Sniper zag de mimejury een overtuigende performance die de betekenis van oorlog fysiek invoelbaar maakt en bovendien een bijzondere ode brengt aan de (overlevings)kracht en noodzaak van kunst.

Nominatietekst mimejury: Carrousel

In Carrousel van het Noord Nederlands Toneel zag de mimejury een meeslepende en wervelende voorstelling, waarin beweging, dans, tekst en muziek elkaar op een overtuigende manier versterken. Geïnspireerd op de verfilmde roman They shoot horses, don’t they? toont Caroussel vijf koppels aan het eind van een slopende dansmarathons, zoals die vaker voorkwamen in het Amerika van de jaren dertig. De uitputting eist zijn tol en dwingt de deelnemers hun beweegredenen te bevragen.  Caroussel van regisseur Guy Weizman en choreograaf Roni Haver reflecteert op een prikkelende en toegankelijke manier op het huidige media-tijdperk van kijken naar het lijden van een ander. De voorstelling trekt de toeschouwer mee in een krachtig en verwarrend spel.

In deze grotezaalproductie ontmoeten en versterken dans en toneel elkaar, mede dankzij de inzet van performers Bram van der Heijden, Fabian Jansen, Veerle van Overloop, Hendrik Aerts, Igor Podsiadly, Bien De Moor, Nadia Amin, Mariana Aparicio Torres, Angela Herenda, Adam Peterson, Sofiko Nachkebiya. In de doorgaande carrousel dansen acteurs en acteren dansers. Daarnaast zorgen de gefragmenteerde theatertekst van schrijver Bernard Dewulf, het indrukwekkende decor en de energieke muziek van Asko|Schönberg voor een rijke en dynamische theatertaal, waarin het fysieke verhaal steeds bepalend is.

Nominatietekst mimejury: De Warme Winkel speelt De Warme Winkel

De Warme Winkel speelt de Warme Winkel is een bijzondere toevoeging aan het oeuvre van De Warme Winkel. Deze grotezaalproductie in eindregie van Bianca van der Schoot wordt gepresenteerd als het magnum opus van De Warme Winkel met als uitgangspunt het uitvoeren van Café Müller, het magnum opus van Pina Bausch. Dit resulteert in een intelligente voorstelling over generaties, erfgoed, inspiratie en artistiek eigendom. Geheel in de stijl van De Warme Winkel en tegelijkertijd verrassend. De mimejury waardeert met name het gegeven dat, in lijn met de thematiek, de voorstelling grotendeels wordt gedragen door de nieuwe generatie.

Vol vuur en bravoure stortten stagiaires Kim Karssen, Sofie Porro en Rob Smorenberg zich op de hun toebedeelde rol in De Warme Winkel speelt De Warme Winkel. Zowel in de uitgebreide metatheatrale discussie als in de daadwerkelijke uitvoering van Café Müller zijn het Karssen, Porro en Smorenberg die de voorstelling dragen. Als jonge theatermakers nemen zij hier een bewonderenswaardig risico. Zij maken de belofte van hun talent waar door zowel in spel als in bewegingskwaliteit te overtuigen. Zij bewijzen zich met deze bijzondere prestatie als veelzijdige performers die de theatergeschiedenis, beginnend bij het idioom van De Warme Winkel, met passie voortzetten.

Nominatietekst mimejury: Liefde

Moniek Merkx maakt al jaren bijzondere voorstellingen vanuit haar achtergrond in de mime en in nauwe samenwerking met mimespelers- en makers. De mimejury waardeert en bewondert de tomeloze inzet waarmee Merkx met inbreng van haar spelers universele thema’s weet te vertalen naar poëzie, humor en kwaliteit. Door hun beeldende en fysieke karakter zijn deze voorstellingen aansprekend zijn voor een brede en jonge doelgroep.

Zo ook in de voorstelling Liefde, een wervelende montagevoorstelling rondom het thema liefde. De spelers-makers Dane Badal, Sue-Ann Bel, Mees Borgman, Gale Rama, Nastaran Razawi Khorasani en Denise Aznam, Freek Nieuwdorp, Jurriën Remkes en Jefta Tanate storten zich vol overgave in het liefdesleven van de pre-puber. In beeldende en fysieke scenes cirkelen de jongens en de meisjes om elkaar heen. In het begin nog met de vlinderachtige onschuld van prinsessen en ridders, later als mannen en vrouwen in de dop naarstig op zoek naar die ene eerste kus. Er voltrekt zich steeds een spel van aantrekken en afstoten, van flirten en plagen, van meedoen en buitensluiten, van o-zo-volwassen-zijn en nog-één-keer-verliezen-in-kinderspel. Het leidt tot een voorstelling die herkenbaar, aanstekelijk en bovenal hartverwarmend is.

Nominatietekst mimejury: Oorlog

De mimejury nomineert Oorlog vanwege de knappe manier waarop regisseur Jetse Batelaan een groot en actueel thema op grappige en theatrale wijze invoelbaar weet te maken voor een jong publiek.  Al in de openingsscène introduceert het ingenieuze decor al op speelse manier de onvoorspelbaarheid en dreiging van oorlog. In een ruimte die gevuld is met allerlei alledaagse voorwerpen, zet het vallen van een bezem een aaneenschakeling van neerstortende, wegschuivende, ronddraaiende voorwerpen in gang.

Te midden van die puinhoop bewegen de spelers zich als soldaten die zich onbeholpen van de ene in de andere veldslag storten: van conflict via hinderlaag naar bestorming. Tot ze er moedeloos van worden. De poging tot vrede leidt tot een even humoristisch als ontroerend slotbeeld met een ontredderde vredesduif. De spelkwaliteiten van Martin Hofstra, Tjebbe Roelofs en Willemijn Zevenhuijzen krijgen bovendien ruim baan. Dit alles maakt Oorlog tot een slimme en speelse voorstelling die de harten van toeschouwers van alle leeftijden raakt.

Nominaties Mimeprijs 2017 bekend

Ook dit seizoen had ik het genoegen om deel te nemen aan de mimejury van de VSCD.   En dus reisde ik weer stad en land af om de meest uiteenlopende voorstellingen te zien. Met veel tekst of met weinig tekst. Heel toegankelijk of heel experimenteel. Vanaf een theaterstoel of vanaf een houten bankje. Ik zag voorstellingen over liefde, over oorlog, over kunst, over lichaam, over falen, over falen. Daarna volgde inspirerende gesprekken met even bevlogen vakidioten over die voorstellingen. We waren lyrisch, we waren kritisch, we waren teleurgesteld, we waren verrast. Uit die gesprekken heeft de mimejury gezamenlijk de nominaties voor de Mimeprijs 2017 samengesteld. Genomineerd zijn:

Continue reading Nominaties Mimeprijs 2017 bekend