Tag Archives: Playtime

Beweging zien is beweging voelen (terugblik mime 13-14)

 

Het lichaam is terug! Niet dat het ooit echt is weggeweest natuurlijk. Maar in de mime viel het afgelopen seizoen op hoe de meest spraakmakende voorstellingen het lichaam centraal zetten, vaak tot in het extreme. Het maakte heftige emoties los bij het publiek. Continue reading Beweging zien is beweging voelen (terugblik mime 13-14)

Recensie: Playtime 2013 – Veel verlangen, weinig revolutie

eerder verschenen in Theatermaker, juni 2013

gezien: 9 t/m 14 april, Veem Theater Amsterdam

Smeltend ijs, een depressieve machinist, een afgebrokkelde witte badkamer, een iglo van bamboe, een vagina, een man hoog in een stoel. Zoals elk jaar toonden de vierdejaarsstudenten van de Mimeopleiding hun afstudeerpresentaties in het Veem Theater, onder de noemer Playtime. En zoals elk jaar zijn de voorstellingen zo uiteenlopend in vorm en stijl dat ze nauwelijks met elkaar vergelijkbaar zijn. Toch dient zich bij deze lichting een rode draad aan: die van verhalen over dreigende destructiviteit met een vleugje activisme en een verlangen naar een tuinman. Continue reading Recensie: Playtime 2013 – Veel verlangen, weinig revolutie

Recensie: Er gloort mime aan de horizon

(eerder verschenen in TM, juni 2011)

Playtime 2011
11 t/m 17 april 2011
Veemtheater Amsterdam

Dit jaar waren het er zeven: Fleur van den Berg, Anne Breure, Dwayne Toemere, Yannick Greweldinger, Lisa Groothof, Erwin Boschmans en Niki Hadikoesoemo. De lichting afstuderende studenten aan de Mimeopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten presenteerde traditiegetrouw haar afstudeerwerk tijdens Playtime in het Veemtheater. En dat beloofde veel goeds. Continue reading Recensie: Er gloort mime aan de horizon

Playtime 2010: van rockconcert tot relatiedrama

(eerder verschenen in TM, juni 2010)

Van rockconcert tot relatiedrama. De afstuderende lichting van de Mimeopleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten presenteerde tijdens Playtime! van 19 tot en met 24 april haar afstudeerwerk in het Veemtheater. Een week vol beeldende voorstellingen en persoonlijke presentaties van René van Bakel, Anna van Diepen, Xavier Fontaine, Judith Hazeleger, Øystein Johansen, Koen Kreulen, Shani Leiderman en Jolika Sudermann.

Continue reading Playtime 2010: van rockconcert tot relatiedrama

Playtime 2009: de kwetsbare mens in tweestrijd

Playtime! 2009
Waar: Hetveemtheater Amsterdam
Wanneer: 20 t/m 26 april 2009

De nieuwe lichting van de mimeopleiding in Amsterdam weet het niet. Of zij doet alsof zij het niet weet. Tijdens Playtime! presenteerden  acht studenten hun afstudeerprojecten. En daarin leken zij het steeds op te nemen voor de mens die twijfelt, die bang is, die het allemaal even niet meer weet. Maar die, om die onzekerheid te verhullen, zich precies het tegenovergestelde gedraagt.

Continue reading Playtime 2009: de kwetsbare mens in tweestrijd

Een frisse blik op tekst (terugblik 2008-2009)

(eerder verschenen in TM, september 2009)

Mime, de taal van beweging, ritme, kleur, omhelsde het afgelopen seizoen steeds vaker de taal. Maar rechttoe, rechtaan-vertellingen werden het nooit. Toneelteksten die door mimemakers onder handen worden genomen, krijgen niet de kans de voorstelling te overheersen. Mimers gaan er beeldend mee aan de haal.

Continue reading Een frisse blik op tekst (terugblik 2008-2009)

Playtime 2008: ruwe diamanten

(eerder verschenen in TM, juni 2008)

Playtime!
Waar: Het Veemtheater
Wanneer: 21 t/m 27 april 2008

Ongepolijst. Misschien is dat wel de beste term om de afstudeervoorstellingen van de mimeopleiding dit jaar te typeren. Van 21 tot en met 27 april kon het publiek tijdens Playtime! in het Veemtheater kennismaken met de ruwe diamanten van de nieuwe lichting afstuderende makers.

Continue reading Playtime 2008: ruwe diamanten

Mime is de ultieme vrijheid

 

(eerder verschenen in TM, mei 2007)

Negen afstuderende mimestudenten uit Amsterdam tonen deze maand hun afstudeervoorstellingen in het festival Playtime! in het Veemtheater. Inez Almeida, Johanna Biesewig, Sharon Bouman, Lieke Jetten, Linar Ogenia, Laurens Oliveiro, Janice Slot, Sarah Vanhee en Art-Jan de Vries kijken terug op hun jaren bij de Mime Opleiding en proberen onder woorden te brengen waar volgens hen de kracht van de mime te vinden is.

Continue reading Mime is de ultieme vrijheid

Liefde voor het detail

(eerder verschenen in TM, juni 2005)

Hoe lang ze ook bestaat, mime blijft een vorm van theater die zich voornamelijk afspeelt in de marge. De term mime staat zelden in de seizoensbrochures of maandagenda’s vermeld, laat staan dat er wordt geschreven over de nieuwe generatie mimers die nog niet tot de hoogte van bijvoorbeeld Carver zijn gestegen. Tijd dus om daar verandering in te brengen en de blik op de toekomst te richten.

Continue reading Liefde voor het detail