Tag Archives: Willemijn Zevenhuijzen

Nominatietekst mimejury: Oorlog

De mimejury nomineert Oorlog vanwege de knappe manier waarop regisseur Jetse Batelaan een groot en actueel thema op grappige en theatrale wijze invoelbaar weet te maken voor een jong publiek.  Al in de openingsscène introduceert het ingenieuze decor al op speelse manier de onvoorspelbaarheid en dreiging van oorlog. In een ruimte die gevuld is met allerlei alledaagse voorwerpen, zet het vallen van een bezem een aaneenschakeling van neerstortende, wegschuivende, ronddraaiende voorwerpen in gang.

Te midden van die puinhoop bewegen de spelers zich als soldaten die zich onbeholpen van de ene in de andere veldslag storten: van conflict via hinderlaag naar bestorming. Tot ze er moedeloos van worden. De poging tot vrede leidt tot een even humoristisch als ontroerend slotbeeld met een ontredderde vredesduif. De spelkwaliteiten van Martin Hofstra, Tjebbe Roelofs en Willemijn Zevenhuijzen krijgen bovendien ruim baan. Dit alles maakt Oorlog tot een slimme en speelse voorstelling die de harten van toeschouwers van alle leeftijden raakt.